ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart classroom ได้มีบทบาทและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และประเทศไทยและถือเป็นนวัตกรรม ยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุคนี้ ที่นำเอาเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารกับนวัตกรรมในการนำเสนอมาประยุกต์ ปรับใช้ในโลกแห่งการเรียนรู้ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาลัย ตลอดจนการเรียนรู้ได้จากที่บ้านหรือสถานที่ใดๆ ก็ตามบนโลก อย่างหลากหลายและสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น


อีเมล

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้