ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Virtual Library On Cloud)

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Virtual Library On Cloud) คือ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แหล่งสารสนเทศ ได้สะดวกรวดเร็ว ในรูปแบบห้องสมุด eBook หนังสือ eBook อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ส่วนไหนก็สามารถสืบค้น และใช้งานได้ตามต้องการ


อีเมล

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้