Different Header
studentBooks

Picaro หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

Picaro เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมในระดับเริ่มต้น ที่ผ่านการรับรอง ในการนำหลักสูตรระดับโลกมาใช้กับหลักการเรียนผ่านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ปิกาโร่ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับชั้นเรียน ทั้งสนุกสนาน จดจำง่าย ได้ความรู้ และ ได้มาตรฐานระดับสากล ออกแบบโดย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ


อีเมล

 

 

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้