หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ Vantage Connect

In Stock: 100
VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT

Product Info

Connected General English หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จากประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป มีด้วยกัน 6 ระดับ A1 ถึง C1 ซึ่งแต่ละระดับ จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมถึง ทักษะด้านการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์


อีเมล

Reviews

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้าชิ้นนี้